Vitalavie AT WORK

Gezondheid

Vitalavie is een professionele partner die organisaties helpt bij de invulling en uitvoering van het beleid rondom vitaliteit of duurzame inzetbaarheid.
Wij geloven dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen in een organisatie en dat investeren in vitaliteit een hogere productiviteit en dus meer rendement oplevert. Wij werken daarbij doel- en resultaatgericht, zowel op organisatieniveau als op medewerkerniveau.Onze kracht is dat wij uitgaan van individuele behoeften van medewerkers en daar passende oplossingen voor bieden, de reeds ondernomen stappen nemen we hierbij mee. We zorgen dat onze aanpak intern draagvlak krijgt en zetten daar de juiste communicatie middelen voor in.
Wij prikkelen en stimuleren medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen en in beweging te komen. Wij werken met professionele partners op diverse terreinen en zetten gevalideerde instrumenten in. Zo zijn wij partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid van TNO.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.